Religie & cultuur in de Lage Landen IKON logo publieke omroep
Lux Het Vermoeden
De Vermoeden Viering
Lux Magazine
Luxmagazine
Grote denkers over de toekomst
    TV Ned 2 - Zondag 9 mei 2010 OM 23.15 uur
    herhaling: TV Ned 2 - Zaterdag 3 september 2011 OM 10.57 uur
  nieuwe serie 1.jpg
 Grand AwardDe tv-serie 'LUX: Grote denkers over de toekomst' van de IKON heeft vrijdag 15 oktober 2010 in Wenen de prestigieuze Grand Award van de Erasmus EuroMedia Awards gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de 'meest uitzonderlijke mediaproductie' die bijdraagt aan de discussie over Europese waarden en de vorming van een Europese samenleving. Lees hier meer informatie over de prijs. De motivering van de jury vindt u hier.

Klik hier om de eerste uitzending te bekijken
Klik hier om de tweede uitzending te bekijken
Klik hier om de derde uitzending te bekijken
Klik hier om de vierde uitzending te bekijken

Op 19 september 2011 werd een boek gepresenteerd dat voortkomt uit deze serie. Meer informatie over het boek en de presentatie vindt u hier.

Vanaf 25 juli 2011 werd de nieuwe serie 10 jaar na 9/11 uitgezonden die voort borduurt op de thematiek van Grote denkers over de toekomst.

“De samenleving is het huis dat we samen bouwen: christenen, joden, moslims, hindoes, atheïsten en humanisten. Beschaving geeft ruimte aan verschillen.”
Jonathan Sacks

Grote denkers over de toekomst

In verwarrende tijden waarin het samen leven ook in Nederland onder druk staat, legt LUX haar oor te luisteren bij visionaire denkers. Wie zijn wij, nu ‘onze’ identiteit niet langer vanzelfsprekend is? Wie willen we worden? En welke wereld willen we achterlaten aan onze kinderen? 

In deze nieuwe reeks gaat LUX in gesprek met acht filosofen en schrijvers van wereldformaat. Om antwoorden te vinden op prangende vragen in een snel veranderende wereld en om zo weer nieuwe hoop te krijgen voor de toekomst. Een inburgeringscursus tot wereldburger in vier afleveringen.

In dit tijdperk van globalisering is de relatie met de ander, de vreemdeling, fundamenteler dan ooit. De grote stromen migranten en vluchtelingen roepen angst en onzekerheid op. Ook Nederland is een multiculturele en multireligieuze samenleving geworden of we dat nu willen of niet. Zullen we in staat zijn naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen? Ondanks de mondialisering missen we een kosmopolitisch bewustzijn waardoor we ons verbonden voelen met mensen van over de hele wereld. Kan de gemeenschappelijkheid van onze dromen, vreugde, verdriet, aspiraties, hoop en angst ons met elkaar verbinden?

Vertrouwen in de wereld om ons heen, in onszelf en in de ander is onontbeerlijk om in de toekomst goed met elkaar te kunnen leven. Wederzijdse afhankelijkheid is realiteit geworden en omgaan met verschillen de nieuwe deugd. Maar hoe krijgen we die nieuwe deugd onder de knie? En kunnen we dat wel leren?

Aflevering 1: Mondialisering - van onderbuikgevoel naar goed leiderschap Is er een weg uit de angst en onzekerheid die globalisering oproept? Alleen een land dat zelfvertrouwen mist, voelt de behoefte zich af te schermen van buitenlandse invloeden. Vertrouwen en culturele openheid gaan samen. Een etiquette over hoe om te gaan met de emoties van onszelf en anderen.
Dinsdag 5 januari 2010 23.25 Ned 2, herhaling zondag 10 januari 11.27, zondag 9 mei 23.15 en zaterdag 3 september 2011 10.57.
Meer informatie en uitzending bekijken

Aflevering 2: Diversiteit - van wij tegen zij naar een nieuw wij Hoe gaan we om met verschillen in levensovertuiging en cultuur, en welke rol speelt religie hierbij? Kunnen we het diepgaand oneens zijn zonder wederzijds respect te verliezen. Een recept om tegenstellingen te overbruggen en het wij/zij denken achter ons te laten op zoek naar een nieuw wij.
Dinsdag 12 januari 23.25, herhaling zondag 17 januari 11.27, zondag 30 mei 11.30 en zaterdag 10 september 2011 10.57.
Meer informatie en uitzending bekijken

Aflevering 3: Moraal - pleidooi voor volwassen idealisme Hebben we een nieuwe moraal nodig om goed samen te leven of is dat alleen maar bevoogdend moralisme? Welke waarden moeten we hoog houden? Susan Neiman pleit voor rede, geluk, eerbied en hoop. Hoop zegt iets over hoe de wereld zou moeten zijn en onze mogelijkheid om die betere wereld dichterbij te brengen. Een weg om een levenshouding te ontwikkelen van cynisme naar hoop; volwassen idealisme.
Dinsdag 19 januari 23.25, herhaling zondag 24 januari 11.27, zondag 16 mei 23.15 en zaterdag 17 september 2011 10.57.
Meer informatie en uitzending bekijken

Aflevering 4: Verlangen naar verbondenheid - voorbij de nostalgie Hoe creëren we een samenleving waarin we ons kunnen verbinden met elkaar en een sense of belonging, geborgenheid ervaren? Gevoelens van ontheemding achterlatend en onderweg naar de wereld als ons thuis. Zijn we om zelf gelukkig te zijn aangewezen op anderen of leven we alleen voor onszelf? De samenleving is het huis dat we samen bouwen. Een verhaal over verlangen naar bestemming en betekenis.
Dinsdag 26 januari 23.20, herhaling zondag 7 februari 11.27,  zondag 23 mei 23.15 en zaterdag 24 september 2011 10.57.
Meer informatie en uitzending bekijken

Elke aflevering duurt 33 minuten. Het uitzendtijdstip kan iets verschillen van wat aangegeven staat. Achteraf zijn alle afleveringen te zien op deze site. Uiteraard zijn de uitzendingen ook op uitzendinggemist.nl te zien, maar omdat het niet mogelijk te zoeken is op drie letters, moet u zoeken op 'lux verlicht de geest'. Op de pagina's van de afzonderlijke denkers kunt u niet op tv vertoonde fragmenten bekijken en citaten uit de interviews lezen. Wilt u alle fragmenten die niet in de afleveringen zitten bekijken, klik dan hier. Wilt u zich verder verdiepen in de onderwerpen die in onze serie aan bod komen, dan raden we u aan eens te kijken op ons weblog, waar bijvoorbeeld een aantal boekentips staan.


We have made an English translation of our series available online here.

In deze serie zoeken we de volgende denkers op:

Charles Taylor

Charles Taylor

Politiek geëngageerd moraalfilosoof met een actuele boodschap voor de hedendaagse maatschappelijke problemen.

“Zonder enige religieuze dimensie of hoop kunnen we niet. Dan verloochenen, ja smoren we onze menselijkheid. Die bronnen van hoop, die moeten we herontdekken.”

Klik hier voor meer informatie over Charles Taylor

 

Antjie Krog

Antjie Krog

Gelauwerd dichteres en jarenlang het blanke geweten van Zuid-Afrika, deed verslag van de Waarheids- en Verzoeningscommissie onder bisschop Tutu.

“Iemand zei me dat het woord ‘medemenselijkheid’ in het Nederlands niet meer voorkomt. Dan moet je alert zijn: als zulke belangrijke woorden niet meer gebruikt worden, dan beweeg je je misschien een gevaarlijke kant op.”

Klik hier voor meer informatie over Antjie Krog

 

Ian Buruma

Ian Buruma

Nederlandse sinoloog, japanoloog, publicist en hoogleraar mensenrechten, democratie en nieuwe media in New York.

“Kosmopoliet zijn betekent: verschillende dingen tegelijk zijn, of soms verschillende dingen op verschillende momenten. Dit betekent dat we vertrouwd moeten zijn met veel verschillende culturen – zowel thuis als over de grens.”

Klik hier voor meer informatie over Ian Buruma

 

Susan Neiman

Susan Neiman

Joods-Duits-Amerikaanse moraalfilosofe, schreef een handboek voor volwassen idealisten.

“Mensen zijn zich er voor gaan schamen dat ze oordelen over goed en kwaad. Het is juist door onze diepe menselijkheid dat we ons een betere wereld voor kunnen stellen en ons daar vervolgens voor in willen spannen.”
Klik hier voor meer informatie over Susan Neiman

 

Nasr Abu Zayd

Nasr Abu-Zayd

Egyptische Koranwetenschapper die midden jaren ’90 uit Caïro vluchtte en sindsdien aan de Universiteit Leiden en de Universiteit voor Humanistiek doceert en onderzoek doet.

“Hoe rijker je identiteit is, hoe meer aspecten je met andere mensen deelt en hoe soepeler je met verschillen om kunt gaan.” 

Klik hier voor meer informatie over Nasr Abu Zayd

 

Jonathan Sacks

Jonathan Sacks

Geridderd Brits opperrabijn en filosoof die zich hoopvol en met gevoel voor humor in het interreligieuze debat stort.

“De samenleving is het huis dat we samen bouwen: christenen, joden, moslims, hindoes, atheïsten en humanisten. Beschaving geeft ruimte aan verschillen.”

Klik hier voor meer informatie over Jonathan Sacks

 

Zainab Al-Suwaij

Zainab Al-Suwaij

Kleindochter van een Iraakse groot-ayatollah, afstammeling van de profeet Mohammed en oprichter van het American Islamic Congress in Washington.

“Geef een stem aan de gematigde en vredelievende vertegenwoordigers van religies, in plaats van aan de opruiers. Daarin ligt de weg naar een betere samenleving.”

Klik hier voor meer informatie over Zainab Al-Suwaij

 

Dominique Moïsi

Dominique Moïsi LUX

Frankrijks invloedrijkste politicoloog en oprichter van het veelgeprezen Institut Français des Relations Internationales (IFRI).

“Mijn vader overleefde Auschwitz en leerde me wat hoop is. Hoop maakt je beter. Zonder hoop kun je niet overleven. Dat is niet emotioneel of gemakkelijk, maar diep humanistisch.” 

Klik hier voor meer informatie over Dominique Moïsi


"Wereldwijd bekende namen uit de filosofie, politicologie en culturele geschiedenis van verschillende culturele en religieuze achtergronden en stromingen leveren een bijdrage aan toekomstbeelden van een open samenleving en bemoedigen met een indrukwekkend pleidooi voor een visionaire benadering van een Europa voor Europeanen."
Thomas A. Bauer namens de jury van de EuroMedia Awards

 

ikon lux grote denkers

Bookmark and Share
Reacties

Er zijn 25 reactie(s)
Pagina: 1 2 3 4 5 

Naam: A. Oppenheim
perceptievermogen

Deze serie is bijzonder en richtinggevend. Een verlichtend voorbeeld.
Maar u bent afhankelijk van (ik citeer Freek de Jonge)
de breedte en diepte van het verstand waar de informatie doorheen moet.
Misschien is een aflevering over het menselijke vermogen
(of onvermogen) om te begrijpen, en te verwerken en integreren, een idee?
Empathie krijgt de mens niet vanzelf, zomin als het vermogen om de ander te respecteren en vertrouwen.
En dan vooral zonder verlies van de eigen visie en inzichten.
Een wetenschapper als Boris Cyrulnik kan daarover veel vertellen en verhelderen...
Het is maar een suggestie!Naam: Margreet van der Meer
uitzending 25 juli
Beste mensen.
Ben altijd erg blij met jullie onderwerpen, maar voor mij gaat een groot gedeelte van de boodschap verloren door de onrustige beelden.Als beeld en illustratie is het prachtig maar ik doe dikwijls mijn ogen dicht om te horen wat er gezegd word. Dat kan toch de bedoeling niet zijn?
Verder niets dan lof, groet van Margreet.
Naam: Gré
Wereldhuishouding
Beste mensen, Ja, dit zijn bijdragen van padvinders en padvindsters uit onze tijd die ons verder helpen in de samenleving.Hartelijk dank.Er is nog veel te doen, we moeten het maar proberen er iets van te maken. Vroeg of laat hebben we allemaal met ongemakken te doen. Iets teruggeven voor het geluk wat je ontvangen hebt vindt ik een goed uitgangspunt,voor aktiviteiten die voor je omgeving en milieu belangrijk zijn.
Naam: ilze
Praktisch idealisme
Bedankt voor de mooie uitzendingen. Naast het volwassen idealisme, zou aandacht voor praktisch idealisme een mooie aanvulling zijn op wat is gezegd. Om in te zoomen op complexe situaties waar mensen elkaar werkelijk tegenkomen of tegemoetkomen in de dagelijkse realiteit van integratie. Hoe worden gezonde ethische basiswaarden voor integratie op een concrete wijze gerealiseerd en gemanifesteerd en welke hindernissen komen mensen daarbij tegen?
Naam: Carol Bloemendaal
Samen....
Uw uitzendingen zijn mij regelrecht uit herhart gegrepen en één ding weet ik zeker: hiermee wil ik aan de slag! Bijvoorbeeld de dvds (ver-)tonen met daarbij een panel van betrokken mensen aanbieden. Na het vertonen van de uitzending samen delen wat we kunnen geven om het thema body te geven voor de samenleving.
Dit onderwerp is voor mij als thuiskomenen naar mijn bescheiden mening iets waar ik voor het eerst daadwerkelijk wat mee kan - zonder terecht te komen in discussies met bijverschijnselen. Dit is het waar het in essentie om gaat! Hoe meer mensen hier vrijwillig kennis van kunnen nemen, hoe meer kans er groeit op een steeds meer leefbare samenleving en een waarachtige gemeenschap.U kunt hier reageren. Uw reactie verschijnt direct online.
Naam
E-mail
Uw emailadres wordt NIET gepubliceerd
Titel  
Reactie  
Verificatie code
 
  Type bovenstaande verificatie code

(Code is NIET hoofdlettergevoelig)

 

  Grote denkers over de toekomst

Bekijk Uitzending   Reageer

Aflevering 2: Diversiteit - van wij tegen zij naar een nieuw wij  Vorige
  lux
Aflevering 3: Moraal - pleidooi voor volwassen idealisme  Volgende
  lux

 
 
     
    ---